ברכת חתן כלה


אפשר לעזור?

אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך. רבש"ע, אדון השמחה והחדוה, אשר השמחה במעונך. ברחמיך הרבים, בראת ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה ורנה, דיצה וחדוה.
זכני, ברחמיך הרבים, שאזכה לקיים מצות הכנסת כלה לחופה, בתכלית השלימות, בקדושה ובטהרה גדולה. ואזכה בכל עת, לשמח חתן וכלה. לשמחם בכל עוז וחדווה. להרבות בכל מיני שמחה לפניהם ולרקד לפניהם בכל כחי, בשמחה וחדוה גדולה. ואזכה ע"י הריקודין להמתיק כלך הדינים מעלינו ומעל כל ישראל. ותתן שמחה בלבי, עד שיתנשאו רגלי ע"י שמחת הלב.
ואזכה על ידי הריקודין, להמשיך ה" אלפין שבבינה. להמתיק על ידי זה, כל הש"ך דינים. ויתהפך הדין לרחמים פשוטים. ונזכה להמשיך עלינו כל הה" קולות הקדושים. ויקויים מהרה מקרא שכתוב, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה. קול אומרים הודו את ה" צבאות כי טוב ה" כי לעולם חסדו.
ואזכה תמיד לעסוק בתורה ותפלה וצדקה ומעשים טובים, בשמחה וחדוה גדולה, עד שאזכה לייחד ולחבר חתן וכלה העליונים.
ותרחם על כנסת ישראל עם קדשך, רעיתך המשוכה אחריך, כלה קרואה בנעימה, באהבתך ובחמלתך. ותמתיק ותבטל כל הדינים מעל כל עמך בית ישראל, בגשמיות ורוחניות.
ותשמחנו בישועתך תמיד ותמהר ותחיש לגאלינו. ותעלינו בשמחה לארצינו ותבנה בית קדשינו ותפארתנו.

מזל טוב!

לברכות נוספות לחתונה
ברכת כלה לחתונה
ברכה לחתן
ברכה לאם הכלה
ברכה לאם החתןאפשר לעזור?


חתונה | ארגון חתונה | בר מצווה | בריתה | גן אירועים | מפיק חתונה | מתחתנים | חתן כלה | מדריך חתונה | מתחתנים 2018 | שירים לחתונה | חתונה בטבע | מבצעי קיץ וחורף | מידע לספקים | המלצות לחתונה | חתונה קטנה | רגע לפני |  גני אירועים | חתונה רפורמית | www.eru.co.il | 

כל הזכויות שמורות לקבוצת לי קל אירועים ©