ברכה לאם החתן


אפשר לעזור?

ריבון כל העולמים. היום הזה הוא ראש שמחתנו מכל ימי חיינו, כי על כן זכינו להוליך ביום זה את בננו אל חופתו, עם הכלה אשר ייעדת לו לפני צאתו לאוויר העולם. על כן
אני פונה אליך בתפילה בדמעות חמות ובלב נשבר, אב הרחמים שלח ברכתך ממרום על הזיווג של החתן והכלה הנכנסים היום בברית הנישואין להיות איש ואישה. ושלח את מלאכיך הטובים ללוותם אל החופה ופתח לפני בני את שערי החן והחסד מלפני אשתו ולאשתו מלפניו ושימצא מרגוע בביתו- זו אשתו. חיים שקטים ושלווים, שלא תהיה ביניהם שום קטטה ושנאה ושלא ייפרדו חלילה זה מזה, שיהיה זיווגם זיווג של קיימא ויזכו לזרע של קיימא, שלא ייפרדו זה מזה, אב רחום תן לילדים פרנסתם מכף ידך, שלא יצטרכו למתנת בשר ודם ויתפרנסו בכבוד בברכה ובהצלחה, ושלא תשלוט בהם עין רעה ושנזכה אני ואישי לראות בהם רב נחת, ותמלא משאלות לבנו עליהם לטובה ושילכו לחופה בשעה מוצלחת.

מזל טוב!

ברכות נוספות לחתונה
ברכת כלה לחתונה
ברכה לחתן
ברכה לאם הכלה
ברכת חתן כלהאפשר לעזור?


חתונה | ארגון חתונה | בר מצווה | בריתה | גן אירועים | מפיק חתונה | מתחתנים | חתן כלה | מדריך חתונה | מתחתנים 2018 | שירים לחתונה | חתונה בטבע | מבצעי קיץ וחורף | מידע לספקים | המלצות לחתונה | חתונה קטנה | רגע לפני |  גני אירועים | חתונה רפורמית | www.eru.co.il | 

כל הזכויות שמורות לקבוצת לי קל אירועים ©